Statistika župe za prosinac 2020.

Kršteni u prosincu 2020.:
Maria Martić iz Rastovače, kći Joze i Matee r. Pezer
Ružica Bašić iz Rastovače, kći Jure i Kristine r. Lebo
Sara Martić iz Rastovače, kći Pere i Andree r. Senitć
Lovro Knezović iz Posušja, sin Petra i Martine r. Tolić
Petar Bakula iz Batina, sin Tomislava i Anđele r. Kvesić
Matea Hrkać iz Posušja, kći Tomislava i Ane r. Mihalj
Sara Galić iz Posušja, kći Ivana i Ivane r. Petric
Petra Bešlić iz Munchena, kći Jure i Lucije r. Kovač
Marta Landeka iz Rastovače, kći Jerke i Ivane r. Kovač

Umrli u prosincu 2020.:
Petar Čutura iz Rastovače, rođ. 1960.
Zdravko Marić iz Posušja, rođ. 1945.
Petar Jažo iz Posušja, rođ. 1958.
Petar Majić iz Posušja, rođ. 1937.
Vinko Senjak iz Posušja, rođ. 1938.
Iva Bešlić iz Posušja, rođ. 1937.
Mladen Bago iz Čitluka, rođ. 1960.
Fra Dominik Ramljak iz Posušja, rođ. 1937.
Vlado Maras iz Posušja, rođ. 1958.
Željko Senjak iz Batina, rođ. 1966.
Ivan Penava iz Posušja, rođ. 1948.
Žarko Bešlić iz Posušja, rođ. 1957.
Anđa Mitar iz Posušja, rođ. 1932.

Vjenčani u prosincu 2020.:
Mario Bakula i Milana Boras
Ante Širić i Lucija Galić
Ante Topić i Dragica Gavran

Statistika župe za studeni 2020.

Kršteni u studenom 2020.:
Rahela Mikulić iz Posušja, kći Roberta i Anđelke r. Bešlić
Ana Karamatić iz Posušja, kći Roberta i Martine r. Bašić
Lana Martić iz Rastovače, kći Ante i Nikoline r. Mijatović
Jelena Bago iz Čitluka, kći Ivana i Anite r. Begić
Nikola Leko iz Posušja, sin Ivana i Lidije r. Jukić
Matej Šušnjar iz Vinjana, sin Ivana i Ivane r. Begić
Ana Jukić iz Posušja, kći Ivana i Marije r. Grubišić
Milan Lebo iz Posušja, sin Darka i Marijane r. Čamber
Lara Oreč iz Posušja, kći Branimira i Željke r. Karamatić
Mihael Širić iz Posušja, sin Branimira i Matee r. Petric
Petra Šarić iz Posušja, kći Pere i Anđele r. Jukić
Pere Jukić iz Posušja, sin Tomislava iMarije r. Begić
Ana Bešlić iz Posušja, kći Stipe i Draženke r. Protrka
Marta Kojić iz Vinjana, kći Zlatka i Lee r. Polić
Anđela Čutura iz Rastovače, kći Olivera i Josipe r. Marević

Umrli u studenom 2020.:
Janja Boras iz Posušja, rođ. 1930.
Milan Dragoja iz Posušja, rođ. 1957.
Antonija Dragoja iz Posušja, rođ. 1969.
Matija Bešlić iz Rastovače, rođ. 1927.
Mila Jukić iz Posušja, rođ. 1936.
Klaudija Tomić iz Vinjana, rođ. 1972.
Ante Gavran iz Rastovače, rođ. 1967.
Petar Biško iz Posušja, rođ. 1933.
Zdenko Čutura iz Posušja, rođ. 1965.
Ivan Aračić iz Posušja, rođ. 1950.
Mira Jukić iz Posušja, rođ. 1957.

Vjenčani u studenom 2020.:
Tomislav Štironja i Mirjana Maglica
Ante Bešlić i Monika Rezo
Mario Sabljo i Anita Tomić

Statistika župe za listopad 2020.

Kršteni u listopadu 2020.:
Mate Milićević iz Posušja, sin Ante i Ane r. Galić
Ivan Bonić iz Posušja, sin Ante i Mile r. Jukić
Filip Širić iz Posušja, sin Joze i Danijele r. Bagarić
Kata Buntić iz Posušja, kći Mirka i Marije r. Mrvelj
Dora Polić iz Posušja, kći Leona i Marinele r. Antunović
David Livajić iz Posušja, sin Roka i Dijane r. Galić
David Karamatić iz Posušja, sin Ivana i Silvie r. Kovač
Ivano Petričušić iz Posušja, sin Ante i Ivane r. Marušić
Marija Biško iz Čitluka, kći Ivana i Željke r. Begić
Maria Petric iz Posušja, kći Ante i Anđe r. Bošnjak
Josip Širić iz Posušja, sin Šimuna i Ane Marije Tolo

Umrli u listopadu 2020.:
Mate Kovač iz Osoja, rođ. 1928.
Mate Jukić izPosušja, rođ. 1925.
Ivan Galić iz Posušja, rođ. 1975.
Vinko Jukić iz Posušja, rođ. 1944.
Iva Senjak iz Posušja, rođ. 1936.
Mate Maras iz Posušja, rođ. 1958.
Slavo Mitar iz Posušja, rođ. 1953.
Ljubo Karamatić iz Posušja, rođ. 1962.
Angela Bakula iz Batina, rođ. 1982.
Ana Mitar iz Osoja, rođ. 1960.
Ljubo Knezović iz Posušja, rođ. 1945.
Anica Bešlić iz Rastovače, rođ. 1928.
Ana Mandurić iz Čitluka, rođ. 1939.

Vjenčani u listopadu 2020.:
Dražen Ćuk i Danijela Lončar
Josip Ramljak i Nikolina Begić
Nikola Polunić i Ivana Senjak
Dario Penava i Ana Marija Vican
Mario Ćavar i Iva Zlopaša
Frano Rezo i Jelena Polić
Petar Polić i Ivana Bešlić

2024  Župa Posušje