Statistika župe za studeni 2020.

Kršteni u studenom 2020.:
Rahela Mikulić iz Posušja, kći Roberta i Anđelke r. Bešlić
Ana Karamatić iz Posušja, kći Roberta i Martine r. Bašić
Lana Martić iz Rastovače, kći Ante i Nikoline r. Mijatović
Jelena Bago iz Čitluka, kći Ivana i Anite r. Begić
Nikola Leko iz Posušja, sin Ivana i Lidije r. Jukić
Matej Šušnjar iz Vinjana, sin Ivana i Ivane r. Begić
Ana Jukić iz Posušja, kći Ivana i Marije r. Grubišić
Milan Lebo iz Posušja, sin Darka i Marijane r. Čamber
Lara Oreč iz Posušja, kći Branimira i Željke r. Karamatić
Mihael Širić iz Posušja, sin Branimira i Matee r. Petric
Petra Šarić iz Posušja, kći Pere i Anđele r. Jukić
Pere Jukić iz Posušja, sin Tomislava iMarije r. Begić
Ana Bešlić iz Posušja, kći Stipe i Draženke r. Protrka
Marta Kojić iz Vinjana, kći Zlatka i Lee r. Polić
Anđela Čutura iz Rastovače, kći Olivera i Josipe r. Marević

Umrli u studenom 2020.:
Janja Boras iz Posušja, rođ. 1930.
Milan Dragoja iz Posušja, rođ. 1957.
Antonija Dragoja iz Posušja, rođ. 1969.
Matija Bešlić iz Rastovače, rođ. 1927.
Mila Jukić iz Posušja, rođ. 1936.
Klaudija Tomić iz Vinjana, rođ. 1972.
Ante Gavran iz Rastovače, rođ. 1967.
Petar Biško iz Posušja, rođ. 1933.
Zdenko Čutura iz Posušja, rođ. 1965.
Ivan Aračić iz Posušja, rođ. 1950.
Mira Jukić iz Posušja, rođ. 1957.

Vjenčani u studenom 2020.:
Tomislav Štironja i Mirjana Maglica
Ante Bešlić i Monika Rezo
Mario Sabljo i Anita Tomić

Statistika župe za listopad 2020.

Kršteni u listopadu 2020.:
Mate Milićević iz Posušja, sin Ante i Ane r. Galić
Ivan Bonić iz Posušja, sin Ante i Mile r. Jukić
Filip Širić iz Posušja, sin Joze i Danijele r. Bagarić
Kata Buntić iz Posušja, kći Mirka i Marije r. Mrvelj
Dora Polić iz Posušja, kći Leona i Marinele r. Antunović
David Livajić iz Posušja, sin Roka i Dijane r. Galić
David Karamatić iz Posušja, sin Ivana i Silvie r. Kovač
Ivano Petričušić iz Posušja, sin Ante i Ivane r. Marušić
Marija Biško iz Čitluka, kći Ivana i Željke r. Begić
Maria Petric iz Posušja, kći Ante i Anđe r. Bošnjak
Josip Širić iz Posušja, sin Šimuna i Ane Marije Tolo

Umrli u listopadu 2020.:
Mate Kovač iz Osoja, rođ. 1928.
Mate Jukić izPosušja, rođ. 1925.
Ivan Galić iz Posušja, rođ. 1975.
Vinko Jukić iz Posušja, rođ. 1944.
Iva Senjak iz Posušja, rođ. 1936.
Mate Maras iz Posušja, rođ. 1958.
Slavo Mitar iz Posušja, rođ. 1953.
Ljubo Karamatić iz Posušja, rođ. 1962.
Angela Bakula iz Batina, rođ. 1982.
Ana Mitar iz Osoja, rođ. 1960.
Ljubo Knezović iz Posušja, rođ. 1945.
Anica Bešlić iz Rastovače, rođ. 1928.
Ana Mandurić iz Čitluka, rođ. 1939.

Vjenčani u listopadu 2020.:
Dražen Ćuk i Danijela Lončar
Josip Ramljak i Nikolina Begić
Nikola Polunić i Ivana Senjak
Dario Penava i Ana Marija Vican
Mario Ćavar i Iva Zlopaša
Frano Rezo i Jelena Polić
Petar Polić i Ivana Bešlić

Statistika župe za rujan 2020.

Kršteni u rujnu 2020.:
Luca Jukić iz Posušja, kći Maria i Sanje r. Mikulić
Ana Penava iz Posušja, kći Maria i Nedjeljke r. Bešllić
Petra Galić iz Posušja, kći Marina i Antonele r. Sabljo
Šimun Jukić iz Posušja, sin Ante i Josipe r. Pirić
Ivan Landeka iz Posušja, sin Josipa i Katice r. Vukoja
Luka Mandurić iz Čitluka, sin Ivice i Martine r. Boban
Ana Leko iz Posušja, kći Petra i Martine r. Penava
Klara Lebo iz Posušja, kći Nikole i Marine r. Penava

Umrli u rujnu 2020.:
Ivan Gavran iz Rastovače, rođ. 1934.
Anđelko Jukić iz Posušja, rođ. 1954.
Vinko Gavran iz Splita, rođ. 1943.
Ante Mandurić iz Čitluka, rođ. 1939.
Jozo Landeka iz Posušja, rođ. 1941.
Anđa Penava iz Batina, rođ. 1935.
Jozo Lončar iz Zagreba, rođ. 1967.
Ruža Kovač iz Osoja, rođ. 1930.
Matija Ćavarušić iz Tomislavgrada, rođ. 1934.
Klara Lebo iz Posušja, rođ. 2020.

Vjenčani u rujnu 2020.:
Andro Marijanović i Andrijana Jukić
Tomislav Crnogorac i Marija beljo
Ivan Vranjković i Danijela Barišić
Ante Jurišić i Danica Grubišić
Josip Galić i Ivana Grubišić
Ivan Bogdan i Vesna Landeka
Mate Bošnjak i Antonela Dumančić
Ante Marić i Ružica Ramljak
Rafael Kovač i Ana Marija Tomić
Mario Čamber i Marija Bešlić
Zoran Čelebić i Helena Krnjić
Ante Meštrović i Marija Zlopaša
Zlatko Jukić i Kristina Martić

2024  Župa Posušje