Statistika župe za rujan 2017.


Kršteni u rujnu 2017.:
Ivano Mandurić iz Munchena, sin Dražena i Ivane r. Čerkez
Lea Bešlić iz Posušja, kći Stipe i Draženke r. Protrka
Petar Bešlić iz Posušja, sin Nediljka i Emile r. Grubišić
Ana Oreč iz Posušja, kći Joze i Sofije r. Milićević
Roko Galić iz Posušja, sin Vjekoslava i Ane r. Obradović
Petra Bešlić iz Posušja, kći Pere i Dajane r. Bešlić
Ante Bošnjak iz Osoja, sin Petra i Zehrije Trako
 
Umrli u rujnu 2017.:
Iva Marić iz Vinjana, rođ. 1030.
Veljko Grubišić iz Munchena, rođ. 1957.
 
Vjenčani u rujnu 2017.:
Ante Klišanin i Dijana Jurišić
Silvije Lončar i Maja Galić
Mario Pavković i Ivana Marić
Robert Mikulić i Anđelka Bešlić
Ivan Žulj i Marija Šimić
Vjekoslav Lasić i Anđa Pišković
Josip Alpeza i Antonija Begić
Boris Baćak i Iva Bakula
Nenad Vila i Borka Novković
Petar Lončar i Lucija Penava
Krešimir Jukić i Marijana Landeka

Statistika župe za kolovoz 2017.

 

Kršteni u kolovozu 2017.:
Paula Klarić iz Biberacha, kći Antonia i Marice r. Bešlić
Ivan Lebo iz Posušja, sin Nikole i Marine r. Penava
Filip Landeka iz Rastovače, sin Josipa i Marije r. Milićević
Jozo Gavran iz Rastovače, sin Petra i Marijane r. Jukić
Ante Biško iz Čitluka, sin Branka i Marije r. Ančić
Bože Pišković iz Tribistova, sin Ante i Radinke r. Pajić
Anna Karamatić iz Frankfurta, kći Zorana i Anđele r. Karamatić
Matej Dutina iz Posušja, sin Siniše i Marinele r. Rašić
Kristijan Hrkać iz Mostara, sin Ante i Ivane r. Jonjić
Anđela Bakula iz Rastovače, kći Tomislava i Ivane r. Mitar
Tomislav Čale iz Rastovače, sin Danijela i Jasne r. Čutura
Sara Širić iz Posušja, kći Ante i Marije r. Karamatić
Lana Budimir iz Posušja, kći Grge i Martine r. Bešlić 
 
Umrli u kolovozu 2017.:
Krešimir Bakula iz Rijeke, rođ. 1976.
Nenad Leko iz Posušja, rođ. 1944.
Petar Petric iz Zagreba, rođ. 1949.
Ivan Jukić iz Posušja, rođ. 1948.
Stjepan Čutura iz Posušja, rođ. 1943.
Mladen Anić iz Posušja, rođ. Posušja
 
Vjenčani u kolovozu 2017.:
Ante Pišković i Radinka Pajić
Josip Dolić i Petra Mandurić
Željko Leko i Ivana Kutleša
Danijel Vukoja i Dijana Šilić
Jure Menalo i Irena Marić
Ante Gavran i Anna Bešlić
Lovre Smilović i Anita Čutura
Antonio Galić i Josipa Bakula
Dino Ćebo i Anita Prlić
Augustin Protrka i Jelena Bago
Mario Kovač i Martina Ivanković
Josip Bašić i Marija Begić

Statistika župe za srpanj 2017.


Kršteni u srpnju 2017.:
Stjepan Jukić iz Posušja, sin Franje i Josipe r. Jukić
Karla Bešlić iz Posušja, kći Josipa i Ane r. Ostojić
Luka Penava iz Posušja, sin Ivana i Marijane r. Jukić
Ivan Mandurić iz Čitluka, sin Miroslava i Sanje r. Galić
Antea Jukić iz Posušja, kći Slavka i Marije r. Matković
Ante Pavković iz Posušja, sin Ivana i Vesne r. Jukić
Mate Biško iz Posušja, sin Darija i Mirjane r. Galić
Matra Bešlić iz Rastovače, kći Ivana i Lidije r. Bago

Umrli u srpnju 2017.:
Jozo Tomić iz Vinjana, rođ. 1929.
Anđa Bošnjak iz Osoja, rođ. 1945.
Ivan Penava iz Mostara, rođ. 1944.
Dragica Tomić iz Posušja, rođ. 1945.
Zdravko Bošnjak iz Osoja, rođ. 1933.
Luka Martić iz Rastovače, rođ. 1938.
Zdravka Mitar iz Posušja, rođ. 1967.
Dragica Kovač iz Rastovače, rođ. 1938.

Vjenčani u srpnju 2017.:
Alojzije Stipić i Mia Jurišić
Ivan Ćavar i Andrijana Šego
Marin Bešlić i Marija Bešlić
Tomislav Vranjković i Ana Jukić
Matej Leventić i Anela Bošnjak
Josip Vranjković i Marijana Kovač
Ivan Vodanović i Marijana Jažo
Ivan Bešlić i Mirna Leko
Ante Senjak i Lucija Zlopaša
Frano Duspara i Josipa Jurišić
Antonio Janjić i Zdravka Mitar

2020  Župa Posušje