Misne nakane 25. 9. - 1. 10. 2022.

Nedjelja
25.9.

7:00

Ivan Jukić za ++ Andriju, Anđu, Ljiljanku i ost. ++

8:30

Slobodan Šušnjar za + Ivana

10:00

Obitelj za + Matu Polu

11:30

Misa za puk

18:00

///////////////////////////////////////////////////

Ponedjeljak
26.9.

7:00

Za + Ivana Petrica
Obitelj Mandurić za + Vinka (m.)
Draža Bešlić za + Zdravku Protrka
Nikola Penava za ++ Delfu, Ljubu, Ivu, Vinka i Stjepana

18:00

Obitelj za + Matu Penavu

Utorak
27.9.

7:00

Obitelj za + Živka Borasa
Ljubo za ++ Jozu i Matiju
Ivica Landeka za ++ Jerku i Anđu
Dragica Begić za ++ roditelje, braću i Milu

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Križana, Mandu, Ivana i ost. ++

Srijeda
28.9.

7:00

Janja za + Damira Grubišića
Obitelj za ++ Stjepana, Ljubicu Martić i ost. ++
Venka i Vinko Zovko za ++ Petra, Anđu, Petra i Janju
Štef za ++ časne sestre Francisku i Nataliju

18:00

Branka Ramljak za ++ roditelje, brata i sestru

Četvrtak
29.9.

7:00

Mira Petrović za ++ roditelje i ost. ++
Anđa Maras za + Cvitana
Petar Penava za ++ Matu, Milu i ost. ++
Veronika Petričušić za ++ Stipu, Božu i Janju

18:00

Milan Landeka za ++ Ivana i Ružu

Petak
30.9.

7:00

Za + Matu Lončara
Kata Kutleša za + Vicu i ost. ++ iz ob. Kutleša i Kovač
Dragica Galić za ++ Stanka, Mirka, Dragicu i ost. ++
Ljubo Mandurić za ++ roditelje, braću i sestre

18:00

Obitelj za ++ Jerku i Leonarda Lončara

Subota
1.10.

7:00

Dragica Begić za + Ljubu i fra Dobroslava
Ljubo Jukić za ++ Stjepana, Ružu i ost. ++
Nevenka za ++ Antu, Stanak i ost. ++
Obitelj Mitar za + Miru (m.) i ost. ++
Marija Bešlić za ++ Katu i Zoru

2022  Župa Posušje