Misne nakane 27. 9. - 3. 10. 2020.

 

Nedjelja
27.9.

7:00

Ante Pišković za ++ Križana, Anđu i Dragu (ž.)

8:30

Danica Bakula za ++ Nikolu, Anu, Anđu i ost. ++

10:00

Željko Bošnjak za + Zdravka

11:30

Misa za puk

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Križana, Ivana, Mandu i ost. ++

Ponedjeljak
28.9.

7:00

Obitelj za ++ Ljubicu, Stjepana  i ost. ++ iz ob. Martić
Venko Zovko za ++ Petra, Anđu, Petra i Janju
Obitelj za ++ Jerku, Joku, Jerku, Matu, Peru i ost. ++
Milka Lončar za ++ Anu i Jozu

18:00

Blagica Martić za + Franu

Utorak
29.9.

7:00

Za + Maru Lebo
Gordana Knezović za ++ Franu, Janju, Milu (ž.), Ivana, Anicu i ost. ++
Djeca za ++ Jerku i Anđu Landeku
Tonko Ramljak za + Milana
Za sve ++ djelatnike policije

18:00

Maturanti generacije 1999/2000. za sve ++ kolege i profesore

Srijeda
30.9.

7:00

Ivan Mandurić za ++ roditelje, braću, sestre i zetove
Nevena Crnogorac za ++ Luku, Maru i Nediljka
Radica Čutura za duše u čistilištu
Branka Jurišić za + Ivu Borasa i ost. ++

18:00

Obitelj za ++ Jerku i Leonarda Lončar

Četvrtak
1.10.

7:00

Obitelj za + Katu Bešlić
Marina Bakula za ++ Ljubu, Anđu i Milicu
Ružica Crnogorac za ++ Stipu, Mariju i ost. ++
Ivana Jakovljević za ++ Marka, Brigitu i ost. ++

18:00

Mira Crnogorac za + Tomislava i ost. ++

Petak
2.10.

7:00

Slavo Dragoja za ++ Mirka, Ružu, Janju i Stjepana
Ruža Bešlić za ++ roditelje, braću i ost. ++
Prijatelji za + Jakova Marića

18:00

Miro Petric za ++ Jerku, Anicu i Petra
Dragica Begić za ++ Ljubu i fra Dobroslava

Subota
3.10.

7:00

Zdravka Mandurić za ++ Ivana i ost. ++
Nediljko Martić za + Marinka
Frano Suton za ++ Antu, Katu i Dragicu

2020  Župa Posušje