Misne nakane 24. - 30. 1. 2021.

 

Nedjelja
24.1.

7:00

Ana Jažo za ++ Luku i Matiju

8:30

Anka Stipić za ++ Milana, Mandu i ost. ++

10:00

Branka Jurišić za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Iva Oreč za ++ Ljubu, Klaru i ost. ++

Ponedjeljak
25.1.

7:00

Gordana Knezović za + Janju i ost. ++
Jozo Jurišić za + Božu i ost. ++
Veselko Leko za ++ Petra, Ivu (ž.) i Franju
Vinka i Željko Jukić za svoje ++
Anđa Senjak za svoje ++

18:00

Zdravka Mandurić za + Milu (ž.) i ost. ++

Utorak
26.1.

7:00

Miro Landeka za + Stjepana, Dragicu i ost. ++
Tomislav Kovač za + Slavu Kovača -Mostića i ost. ++
Zoran Bakula za ++ Petra i Joku
Marija Landeka za + Anu i ost. ++

18:00

Iva Mitar za + Matu (m.)

Srijeda
27.1.

7:00

Iva Šego za ++ Petra i Anđu Šego te Anđu i Petra Vican
Obitelj za + Barbaru Bakula
Zdravka Galić za + Ivana i ost. ++
Dragica Begić za ++ Ivu (ž.), Miru i Milu

18:00

Ana Dragoja za + Jerku i ost. ++

Četvrtak
28.1.

7:00

Marin Jukić za ++ Anđu, Stipana, Katu i ost. ++
Zdravka Grabovac za ++ Peru, Vinka i ost. ++
Mila Lebo za + Vinka i ost. ++
Gašparina Čutura za ++ Ivana, Luciju, Peru i ost. ++
Edita Grubišić za ++ Stjepana, Ljubicu i ost. ++

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Ivana, Mandu i Križana

Petak
29.1.

7:00

Ljuba Petrović za + Mirka i ost. ++
Ljuba Penava za ++ Jerku i Stanu
Jozo Bešlić za ++ Antu i Stanu
Obitelj za + Milu (m.) i ost. ++ iz ob. Milićević

18:00

Obitelj za + Jerku Bašića

Subota
30.1.

7:00

Obitelj Jakovljević za ++ Andriju, Žarka, Mirka i ost. ++
Mario Mitar za + Ivu (ž.) Mitar
Zora Marić za + Peru i ost. ++
Obitelj za + Stjepana Penavu i ost. ++
Djeca za + Slavku Bradarić

2021  Župa Posušje