Misne nakane 3. - 9. 12. 2023.

Nedjelja
3.12.

7:00

Za + Lucu i ost. ++ iz obitelji Duspara

8:30

Za ++ Miru, Franu, Anđu, Jaku (ž.) i Miru

10:00

Za + Milana Jurišića

11:30

Misa za puk

18:00

Za ++ Vinka i Danicu Petričušić

Ponedjeljak
4.12

6:00

Za + Anicu Bešlić i ost. ++

7:00

Za ++ Juru, Tomislava i Ivana Čuturu
Za + Miroslava Ramljaka
Za + Branka Jukića
Za + fra Marka Jukića

18:00

Za ++ Jozu, Trpimira i Anu Mrvelj

Utorak
5.12.

6:00

Za ++ Jerku i Ružu Gavran

7:00

Za + Dragicu Maras
Za ++ Damjana, Dominika Oreč i ost. ++
Za + Petra Čuturu i ost. ++
Za ++ Jozu Kolobarića i Petra Majića

18:00

Za ++ Stanka, Tomislava i ost. ++

Srijeda
6.12.

6:00

Za + Ivana Bešlića

7:00

Za ++ Marinka, Stjepana, Anđu i Miru (m.)
Za + Stjepana Bradarića i ost. ++
Za ++ iz obitelji Čutura
Za + Milana Bišku

18:00

Za + Zvonimira i ost. ++

Četvrtak
7.12.

6:00

Za ++ Vinka i ivu Čutura

7:00

Za + Zdravka Marića
Za ++ Anđu, Stipana, Ružu i Ivana
Za ++ Ljubicu, Petra Čutura i ost. ++
Za ++ Ružu, Anu i Matu

18:00

Za + Veljka Crnogorca i ost. ++

Petak
(Bezgrješno začeće BDM)
8.12.

6:00

Za + Dadu Borasa

7:00

Za ++ Jozu, Matiju, Matu, Ivu i ost. ++
Za ++ Juru i Anu Širić
Za ++ Janju i Zvonko Biško

18:00

Za + Milana Petrica

Subota
9.12.

6:00

Za ++ Zorku i Milana

7:00

Za + Bernarda i ost. ++
Za + Antu Hercega
Za + Petra Jažu
Za + Damira Bagu

2023  Župa Posušje