Misne nakane 23. - 29. 1. 2022.

Nedjelja
23.1.

7:00

Vinko Jukić za ++ Stjepana, Ružu i ost. ++

8:30

Obitelj Širić za ++ Stipana i Ivana

10:00

Obitelj za + Barbaru Bakula

11:30

Misa za puk

18:00

Rada Zlopaša za ++ Anđu, Jerku i ost. ++

Ponedjeljak
24.1.

7:00

Veselko Leko za svoje ++
Ana Jažo za ++ Luku i Matiju (ž.)
Ivan Šušnjar za ++ Janju i Peru
Ante Bešlić za ++ Matu, Anđu i ost. ++

18:00

Dragica Zovko za + Vinka i ost. ++ iz ob. Zovko i Hrkać

Utorak
25.1.

7:00

Gordana Knezović za + Janju
Jozo Jurišić za + Božu i ost. ++
Kata Jukić za ++ Milu, Stjepana i Ružu
Miro Landeka za ++ Stjepana, Dragicu i ost. ++

18:00

Marica Penava za ++ Stanka i Blagicu Galić

Srijeda
26.1.

7:00

Iva Mitar za + Matu i ost. ++
Zora Marić za + Peru i ost. ++
Slavo Kovač za svoje ++
Zdravka Grabovac za ++ Peru, Vinka, Ružu i Miju

18:00

Iva Šego za ++ Franu, Klaru, Anđu i Petra Vican

Četvrtak
27.1.

7:00

Ana Dragoja za + Jerku i ost. ++
Vinka Bakula za ++ Anđu, Valu, Antu i Miru
Neda Kovač za svoje ++
Zlatko Ramljak za ++ Anđu, Domina i ost. ++

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Križana, Mandu i Ivana

Petak
28.1.

7:00

Stipe Pavković za ++ Stojana, Delfu, Blagu (m.), Ivana i ost. ++
Edita Grubišić za ++ Stjepana, Ljubicu i ost. ++
Mila Lebo za + Vinka i ost. ++
Anita Bašić za ++ roditelje

18:00

Obitelj za + Jerku Bašića

Subota
29.1.

7:00

Veselko i Damir za + Radoslava Kovača
Obitelj Petrović za ++ Mirka, Ivana, Miru (m.), Tomislava i ost. ++
Ljubo Bradarić za ++ Slavka, Jerku, Matu i Anđu
Jozo Bešlić za ++ Antu, Stanu i ost. ++

2022  Župa Posušje