Misne nakane 28. 5. - 3. 6. 2023.

Nedjelja
28.5.

7:00

Matija Bago za + Matu i ost. ++

8:30

Zdravko Jukić za ++ Dominika, Katu, Marinku i Mandu

10:00

Mila Bakula za ++ Vencu, Silviju i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj za + Jerku Mandurića

Ponedjeljak
29.5.

7:00

Ljuba Kovač za ++ Jelu i Katu
Obitelj Čutura za ++ Anicu, Vinka, Jerku i ost. ++
Marina Bakula za ++ Ljubu, Anđu, Milu i ost. ++
Ivan Bešlić za ++ roditelje, brata i strinu

18:00

Djeca za ++ Jerku i Ljubicu Ćorić

Utorak
30.5.

7:00

Zora Ramljak za + Nevenku Jurić
Ivan Penava za svoje ++
Zdenka Kovač za ++ Antu, Vencu i Ljubu (ž.)
Zoran Topić za ++ Žarka, Dragicu i ost. ++

18:00

Boro Kukić za ++ Matu i Anu

Srijeda
31.5.

7:00

Anđa Kraljević za + Mladena i ost. ++
Obitelj Rezo za ++ Stanka, Jaku, Stanka i ost. ++
Ljuba Čuljak za ++ Matiju, Ivu i Anđu
Milan Mikulić za ++ Petra, Maru i ost. ++

18:00

Branka Penava za ++ Ivu (ž.), Jozu i ost. ++ iz obitelji Ćesić

Četvrtak
1.6.

7:00

Veljko Bešlić za ++ Miju i Maru
Marina Kovač za + Mladenku i ost. ++
Kata Penava za + Jerku i ost. ++
Obitelj Lebo za ++ Antu, Vladu, Juru i Anđu

18:00

Frano i Dubravka Grbeša za ++ roditelje i ost. ++
Dražen Grubišić za + Ljubu (m.) i ost. ++

Petak
2.6.

7:00

Obitelj za + Marinka Marića
Marija s djecom za + Blagu Ramljaka
Obitelj za ++ Tomu, Marka i Ivu
Marijana Gavran za + Jerku i ost. ++

18:00

Vlado Bešlić za ++ Anđu, Ivana i Slobodana

Subota
3.6.

7:00

Petar Bago za ++ Matu, Ljubicu, Ivana i Matiju
Luka Tomić za svoje ++
Josipa Mandurić za ++ Ivana i Dragicu

2023  Župa Posušje