Misne nakane 13. - 19. 6. 2021.

 Nedjelja
13.6.

7:00

Marija Karamatić za + Vinka i ost. ++

8:30

Obitelj za + Barbaru Bakula

10:00

Roditelji za + Gorana i ost. ++

19:00

Jadranka Soldo za + Stipu

Ponedjeljak
14.6.

7:00

Iva Jukić za + Antu
Obitelj Jakovljević za ++ Andriju i Žarka
Božena Crnogorac za + Franu
Ana Budimir za + Mirka
Obitelj za + Miju Čuturu

18:00

Ante Karamatić za svoje ++

Utorak
15.6.

7:00

Obitelj za ++ Zvonimira Šušnjara
Zoran Čutura za ++ Jȍzu (ž.), Šimuna, Stipana i Vinka
Katica Jukić za + Zorku i ost. ++
Nedjeljka Jukić za + Vladu i ost. ++
Jerko Duspara za ++ Anđu, Jozu (m.), Franu, Ilku, Ružu i ost. ++

18:00

Mladen Lončar za + Blagicu

Srijeda
16.6.

7:00

Tonka Biško za ++ Antu, Anu, Ivu i Anđu
Anđa Čutura za svoje ++
Ljubica Ćorić za + Matu i ost. ++
Vinko Galić za ++ Peru, Ivu (ž.) i ost. ++

18:00

Ljuba Gavran za + Marinka

Četvrtak
17.6.

7:00

Obitelj Čutura za + Ljubicu i ost. ++
Obitelj za ++ Juku, Joku (ž.) Ramljak
Trpimir Penava za + Srećka
Domin Ramljak za + Slavku (ž.) i ost. ++

18:00

Kata Jukić za ++ Branka i Anu

Petak
18.6.

7:00

Marijan Bešlić za svoje ++
Obitelj Širić za ++ Mirka i Zdravka
Nediljko Gavran za ++ roditelje
Branko Maras za ++ Stjepana, Ivu (ž.), Zoru, Anđu, Tomislava

18:00

Obitelj za + Miru (ž.) Gavran

Subota
19.6.

7:00

Obitelj za + Joahimu Marić
Obitelj za poginule na Bokševici
Ana Vranković za ++ Vinka i Miru
Slava Penava za ++ Stanka, Anđu i ost. ++

2021  Župa Posušje