Misne nakane 5. - 11. 4. 2020.

 

Nedjelja
(Cvjetnica)
5.4.

7:00

Janja Landeka za ++ Ivana, Jagu i ost. ++

8:30

Obitelj Galić za ++ Ivana i Ružu

10:00

Obitelj Jukić za + Slobodana i ost. ++

11:30

Misa za puk

17:00

Iva Čutura za + Vinka i ost. ++

Ponedjeljak
6.4.

7:00

Kaja Landeka za + Bernarda i ost. ++
Obitelj Martić za + Damira
Milan Karamatić za ++ Petra, Katu i ost. ++
Obitelj Ramljak za + Franu i ost. ++
Anka Tomić za ++ Vinka, Šimuna, Ivu i Slavicu

17:00

Anđa Senjak za + Mirka i ost. ++

Utorak
7.4.

7:00

Draga Crnogorac za + Antu
Iva Krnjić za svoje ++
Obitelj za ++ Jerku i Ivicu Miloš
Ljiljanka Budimir za + Ivana
Rade Kovač za svoje ++

17:00

Obitelj za + Anicu Bošnjak

Srijeda
8.4.

7:00

Udruga poginulih i nestalih za sve ++
Mila Penava za + roditelje i ost. ++
Marina Bago za + Vinka
Blaženka Karamatić za + Anđu Marijanović
Stjepan Jukić za ++ Ivana i Katu Jukić

17:00

Jagoda Grubišić za ++ Ljubu i Drinku Vukoja

Četvrtak
Veliki Četvrtak
9.4.

17:00

//////////////////////////////////////////////////////////////

Petak
Veliki Petak
10.4.

17:00

////////////////////////////////////////////////////////////

Subota
Velika Subota
11.4.

17:00

////////////////////////////////////////////////////////////

2020  Župa Posušje