Misne nakane 12. - 18. 11. 2023.

Nedjelja
12.11.

7:00

Za + Jagicu Knezović

8:30

Za ++ Anicu i Stipu

10:00

Za + Anu Bago

11:30

Misa za puk

18:00

Za ++ Jozu, Miru, Mandu i ost. ++

Ponedjeljak
13.11.

7:00

Za + Juru Tolušića i ost. ++
Za ++ Andriju i Ružu Kovač
Za ++ Matiju (ž.) i Cvitana Bakula
Za ++ Ivana, Ivu, Juru i Zoru Lebo
Za ++ Dinka, Petra, Pavu, Ivana i Ivu Galić i Ramljak

18:00

Za ++ Marinka, Ivu i ost. ++

Utorak
14.11.

7:00

Za ++ Slavka, Ivu, Anđu, Petra, Jozu i Ivu
Za ++ Tomu, Anđu Čuljak i ost. ++
Za ++ iz obitelji Kovač
Za ++ Maru, Petra Mikulić i ost. ++
Za + Anđu Kraljević

18:00

Za + Ivana – Ikelu Jukića

Srijeda
15.11.

7:00

Za + Vinka Lebu i ost. ++
Za ++ Grgu, Anđu, Ivana, Milana, Ljubicu, Nediljku i ost. ++
Za + Danicu Kovač
Za + Matea Bošnjaka i ost. ++
Za ++ Križana, Anđu, Mirka, Dragicu Pišković i ost. ++

18:00

Za ++ iz obitelji Zirdum

Četvrtak
16.11.

7:00

Za ++ Ružu Duspara, Šimuna, Anđu, Jerku i ost. ++
Za + Antu Protrku
Za + Matu Kovača i ost. ++
Za ++ Jerku, Anđu, Antu, Miru i ost. ++

18:00

Za ++ Jozu i Danicu Nikolić

Petak
17.11.

7:00

Za + Ivu Penava
Za ++ Ivana i Anicu Martić – Vidović i ost. ++
Za + Tomislava Marasa

18:00

Za + Milana Mandurića i ost. ++

Subota
18.11.

7:00

Za + Peru Knezovića
Za ++ Petra, Milu Senjak i ost. ++
Za + Antu Gavrana i ost. ++
Za + Peru Pavkovića i ost. ++
Za ++ Marinka, Stipu, Milu (ž.) i ost. ++ iz obitelji Čutura

18:00

Obljetnica Vukovar

2023  Župa Posušje