Statistika župe za svibanj 2016.


Kršteni u svibnju 2016.:
Ante Biško iz Čitluka, sin Mladena i Marijane r. Čuljak
Bruno Kovač iz Posušja, sin Tomislava i Nikoline r. Kaić
Emanuela Jukić iz Posušja, kći Ljube i Božane r. Bašić
Mihael Jukić iz Posušja, sin Ljube i Božane r. Bašić
Pavao Galić iz Posušja, sin Eugena i Blaženke r. Barišić
Matej Marić iz Vinjana, sin Ante i Danijele r. Grubišić
Tomislav Bakula iz Posušja, sin Ivana i Daliborke r. Parović
Marko Šušnjar iz Posušja, sin Pere i Ele r. Čuljak
Lorena Čutura iz Rastovače, kći Frane i Antonije r. Čuljak
Mate Barišić iz Posušja, sin Josipa i Danijele r. Pavković
Mihovil Karamatić iz Posušja, sin Dražena i Kristine r. Galić
 
 
Umrli u svibnju 2016.:
Ante Suton iz Posušja, rođ. 1938.
Veselko Bašić iz Posušja, rođ. 1953.
 
 
Vjenčani u svibnju 2016.:
Ivan Ljubić i Kristina Landeka
Ante Širić i Marija Karamatić
2024  Župa Posušje