Statistika župe za rujan

Kršteni u rujnu 2013.:
Ana Bešlić iz Posušja, kći Nediljka i Jasminke r. Martić
Filip Landeka iz Posušja, sin Drage i Josipe r. Duspara
Cvita Bakula iz Posušja, kći Ivana i Daliborke r. Pavković
Sara Bešlić iz Rastovače, kći Petra i Monike r. Rimar
Katarina Petric iz Posušja, kći Davora i Josipe r. Širić
Anna Bešlić iz Rastovače, kći Zdravka i Kristine r. Martić
Marija Crnogorac iz Čitluka, kći Josipa i Dubravke r. Karamatić
 
Umrli u rujnu 2013.:
Nedjeljko Zlopaša iz Posušja, rođ. 1954.,
Pava Grubišić iz Tribistova, rođ. 1930.,
Ljuba Senjak iz Batina, rođ. 1926.,
Ljubica Martić iz Rastovače, rođ. 1928.,
Anđa Ćorić iz Čitluka, rođ. 1929.,
Mate Penava iz Posušja, rođ. 1936.,
Anđa Penava iz Batina, rođ. 1958.,
Jerko Landeka iz Rastovače, rođ. 1965.
 
Vjenčani u rujnu 2013.:
Mladen Pavković i Ivana Zucić
Marko Ježina i Anela Crnogorac
Josip Tomić i Ivanka Jukić
Petar Leko i Martina Penava
Ivan Bakula i Marija Biško
Josip Mrvelj i Marijana Marić
Marko Mikulić i Ivana Lončar
Stanko Ivanković i Vesna Biško
Mate Kukić i Angela Marić.

2024  Župa Posušje