Održane Duhovne vježbe za sve

Na početku Došašća naša župa je organizirala "Duhovne vježbe za sve", u ponedjeljak, utorak i srijedu večer. Voditelj duhovnih vježbi bio je fra Mladen Vukšić, župnik. Ove tri večeri su podijeljene u tri etape duhovnog života: pokornički put, put prosvjetljenja i put sjedinjenja. Kao uzori poslužili su nam: sv. Ilija, sv. Ivan evanđelist i žene iz Lukina evanđelja.


Cilj prve etape, pokorničkog puta, je reforma ili obnova srca i cijelog života, kako bismo mogli ispitati svoj izbor u odnosu na Božju volju.
Cilj druge etape, puta prosvjetljenja, je prilagoditi se Gospodinu, raspetome i uskrslome, svoje srce i svoj život.

Cilj treće etape, puta sjedinjenja, jest sudjelovati u božanskom životu koji nam je darovan odozgor, a čiji je puni plod obraćenje srca i težnja u postizanju svetosti prema Božjem planu, kojeg bog ima sa svakim od nas.

2024  Župa Posušje