Dolazak vjernika na misu

U nedjelju, 20. listopada 2013., brojili smo vjernike koji dolaze na sv. mise. Na svim misama bilo je 3975 vjernika. Naša župa broji 9865 župljana. Dakle, postotak dolaska na sv. misu je 40,3 %. Jasno, ima onih koji opravdano nisu mogli doći na misu npr.: bolesni, djeca, oni koji se skrbe o njima, radnici, studenti, itd...

2024  Župa Posušje