Održana Tribina: Obitelj i moral

U ponedjeljak, 14. listopada 2013., održana je druga Obiteljska tribina: Obitelj i moral. Predavač je bio fra Šimun Bilokapić, profesor na KBF u Splitu. Prisutno je bilo 200 slušatelja. Fra Šimun se u svom izlaganju dotaknuo mnogih tema u obiteljskom moralu: brak, zajednica muškarca i žene ili istospolni brak, pitanje predbračne čistoće, umjetne oplodnje, odgovornog roditeljstva, itd...


Fra Šimun je naglasio da je potrebno predložiti jedan alternativni moralni model onim etikama koje su do sada vrijedile: etika dužnosti, konzumizma i privatnosti. Prema nekima, alternativna obitejska etika trebala bi integrirati bitno dvije vrednote: personalizirajući odnos i zauzeta solidarnost. Onda imamo - etiku solidarne zajednice.

U najnovijim crkvenim dokumentima postoji idealna slika obitelji i idealno etičko kraljevstvo. Profili jednog idealnog obiteljskog ognjišta ocrtani su dvama velikim obilježjima koja se provlače kroz većinu dokumenata:

a) Obitelj je privilegirani ambijent zajedništva i participacije
    Postaviti ljubav kao načelo i snagu zajedništva.
    Učiniti da ljubav postane praksa u izgradnji osoba.
    Izgrađivati obitelj preko stavova i ponašanja: zahvalnosti, stalnoga pomirenja, preko stavova poštivanja i promicanja osobne jedinstvenosti.
    Favorizirati učinkovite oblike sudjelovanja u obiteljskom životu: demokratska (nasuprot autoritativne), jednakopravna i suodgovorna.

b) Obitelj je škola društvenosti i najbogatijeg humanizma.
    Sljedeće vrednote su vrlo važne:
    smisao istinske pravednosti;
    smisao istinske ljubavi življene;
    darivanje samih sebe kao zakon koji regulira obiteljske odnose;
    formiranje savjesnih osoba, sa kritičkim i dijaloškim stavom, s ciljem da uoče, osjete, prokažu i riješe društvene nepravde;
    stvoriti preferencijalno poštovanje prema "biti više", radije nego imati, moći, vrijediti; stvoriti poštivanje prema "služiti više, radije nego "znati više".2024  Župa Posušje