Poziv na seminar "Dođi i vidi"!

Od 10. do 12. svibnja u samostanu na Humcu održat će se seminar Dođi i vidi za sve one momke koji razmišljaju o redovničkom i svećeničkom pozivu.
Seminar je namijenjen za maturante i starije, ali mogu se prijaviti i mlađi srednjoškolci. Pozivamo sve one koji promišljaju o pozivu da se prijave na ovo iskustvo. Poštovat će se diskrecija.
Prijaviti se možete kod fra Joze Hrkaća.

Molitva za duhovna zvanja

Gospodine Isuse Kriste: Ti si rekao “Žetva je velika a radnika malo. Molite dakle Gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.“
Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te: daj našoj Crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica.
Probudi Gospodine u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji s radošću primaju djecu koja će biti spremna staviti se u službu Crkvi i narodu.
Pomozi našim mladima da shvate veličinu tvoje ljubavi te hrabro prihvate svećeničko ili redovničko zvanje koje im ti nudiš.
Marijo, Majko Crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svog sina Isusa Krista, našeg velikog svećenika.
Amen.

humac plakat

2024  Župa Posušje