Majčino selo zahvaljuje

Majčino selo zahvaljuje

U ponedjeljak, 2. listopada 2023., naša župa je organizirala Humanitarnu akciju za majčino selo.

Prikupljena su četiri kamiona hranem te higijenskih i kućnih potrepština.

Osoblje i štićenici Majčinog sela zahvaljuju!

Majčino selo zahvaljuje

2024  Župa Posušje