Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 11. rujna 2023.., počinje Tečaj priprave za brak.
Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18.00.
Ovo je posljednji Tečaj u ovoj godini!

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

2024  Župa Posušje