Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 12. lipnja 2023., počinje Tečaj priprave za brak.
Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18.00.

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

2024  Župa Posušje