MJESEČNA DUHOVNA OBNOVA, 12. listopada 2022.

Duhovna obnova - fra Josip Vlašić

U srijedu, 12. listopada 2022., održana je još jedna mjesečna duhovna Obnova u našoj Župi. Obnova je počela u 17.30 s molitvom krunice, u 18,00 je bila sveta misa, a u 19,00 kateheza. Tema kateheze bila je Plodovi Duha Svetoga, a Obnovu je predvodio fra Josip Vlašić iz Masne Luke. Katehezu je fra Josip počeo molitvom Himan Duha Svetoga, našom baštinom, molitvom koja je lijepa i snažna kao i čovjek kad se vodi Duhom Svetim. Kad nemaš Duha Svetoga zapravo nemaš ništa.

Prava slika Duha Svetoga prikazana je na prvim stranicama Biblije kada Bog stvara prve ljude koji postaju ljudi tek kad im udahne Duh života, tek tada postaje živa duša. Plodovi tijela i plodovi duha, suprostavljena dva pojma. Tijelo je simbol svega materijalnog, naravnog… simbol za nagon, strast dok s druge strane postoji Duh Sveti. Duh Sveti i tijelo žele rađati svoje plodove. Ego sa svojim prohtjevima, zemaljske moći i nošen time rađat će i plodovi bludnosti, pijanstva i sl. Druga stvarnost je Duh Sveti kojeg smo primili bazično, u krštenju i u Svetoj potvrdi te ako se otvorimo toj sili stvaraju se u nama lijepi plodovi. Isus tako govori Nikodemu, starcu, da se treba mijenjati, ponovo roditi. Njegov tjelesni preporod bio je Duhom Božjim. A to je i naš nadnaravni dio, sila, moć kojeg treba koristiti, aktivirati. Kao i sa svakom drugom moći, govorom, hodom… trebamo ih koristiti. Ali Duh Sveti je jedna sila, Božanska moć, nadnaravna moć i ako je koristimo naš život biva preporođen, nanovo rođen i događaju se plodovi Duha Svetoga: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost. Njih suprostavlja plodovima tijela.

Duhovna obnova - fra Josip Vlašić

Prvi plod Duha Svetoga, Ljubav, izvor, emocija, opredjeljenje, spoznaja i takva ljubav postaje moć. I kad se opredijeliš za ljubav tu ćeš platiti cijenu, najveći dar i ako nisi spreman na to nema od toga ništa. Moramo biti svjesni i znati da je Isus iz ljubavi prema nama dao svoj život, platio cijenu, bezuvjetno. Rekao nam je da Ljubimo jedni druge kao što je On nas ljubio… samo moramo biti svjesni spoznaje da nas Bog ljubi, da si ljubljen i to je najveća spoznaja da si ljubljen. Iskustvo u koje nas Duh Sveti želi dovesti i tada se sve mijenja, mogu biti miran, siguran, izdržati da mi drugi sude, da sam odbačen, smijem mu se prepustiti jer me Bog ljubi takvog kakav jesam. Molimo Duha Svetoga da me vodi.. Božja ljubav je bazična, a sva druga ljubav je nedovoljna. Svi smo gladni ljubavi, naša čežnja za ljubavi je velika i zato nam treba iskustvo  Božje ljubavi da bude zadovoljena naša potreba za ljubavi. Važno je moliti za to iskustvo ljubavi i tek tada ja mogu ljubiti druge. Bog me bezuvjetno, neizmjerno i uvijek ljubi i ja tada mogu ljubiti drugoga, svog bližnjega unatoč slabostima. Iskustvo Očeve ljubavi čini nas sposobnima da živimo u ljubavi do kraja jer kad se otvoriš Isusu tada možeš oprostiti i drugome jer na tebi djeluje sila Duha Svetoga. Duh Sveti nas čini sposobnim da na jedan dobar način ljubim samoga sebe. Cjelovita ljubav treba da prožme sve sfere našeg života, prema Bogu, bližnjem i sebi. Trebamo prihvaćati sebe onakvima kakvi jesmo sa svim svojim manama i vrlinama i sve predati Duhu Svetome.

Duhovna obnova - fra Josip Vlašić

Također, čest problem današnjeg čovjeka neopraštanje, ne možemo se osloboditi nekih stvari iz prošlosti. Bog nam može oprostiti koliko ga zamolimo, a mi ne možemo oprostiti sebi. Trebam se samo prepustiti Duhu Svetom i on će mi pomoći da oprostim sebi. Ako mogu oprostiti sebi, mogu i drugome. Upitajmo se: Gdje su naše granice? Kako mi ljubimo? Molitva koju Bog ne može ne uslišiti: Bože u moje srce ulij ljubav i oživi ljubav, rasplamsaj ljubav prema toj osobi ta u srce te osobe ulij, oživi i rasplamsaj ljubav prema meni…  Radost je također plod Duha Svetoga. Kad se u potpunosti prepustiš ljubavi Božjoj onda te ta ljubav uvodi u iskustvo radosti. Papa Franjo je uputio pismo svim kršćanima, Četiri izazova svetosti danas, a jedan je:" Živjeti radosno i sa smislom, to je konkretan korak na putu svetosti." Treba pobijediti tugu, ne dopustiti da te zahvati, ona je pogubna. Nestaje te, jede te.  Duh Sveti nas osposobljava za život. Fra Josip Vlašić ovu nadahnutu katehezu završio je molitvom i pozvao nas da ponesemo čežnju za Duhom Svetim, osobito za plodom ljubavi, nitko nam je ne može oduzeti, a ni dati osim Boga.

Duhovna obnova - fra Josip Vlašić

Molitva za dar mira: Uskrsli Gospodine daruj mome srcu mir, mir onaj koji samo ti možeš dati, mir koji će čuvati moje misli, srce, život… Dođi u moj život Isuse sa silom Duha Svetoga i oslobodi me od svakoga nemira srca… uđi u moje srce, u moje misli i osjećaje i uzmi svako nemir… dođi Isuse… Molim Te da se u meni nastani tvoj mir kako bih ja svojim riječima, svojim djelima drugima mogao darovati mir. Želi biti izvor mira… kajem se za sve svoje riječi i djela kojima sam druge uznemirio i bio im nemir…  
Dođi Isuse i budi moj mir…

Duhovna obnova - fra Josip Vlašić

2024  Župa Posušje