Izlet čitača i čistačica

izlet 2021 1
Suradnici u župi Posušje u Župi sv. Franje u Rašeljkama

U nedjelju 19. rujna 2021. dogovorno je stigla u župu sv. Franje Asiškoga skupina od 54 suradnice i suradnika iz župe Bezgrješnoga Začeća B. D. Marije iz Posušja pod vodstvom župnoga vikara fra Milana Lončara. Nakon kratkoga odmora i razgledanja župne crkve i groblja pokraj nje, kao i nove mrtvačnice u izgradnji, te fotografiranja za uspomenu sudjelovali su s vjernicima ove župe na pučkoj svetoj Misi jer su oni svi i vjernici pa i hodočasnici.

Misno slavlje predvodio je fra Milan uza suslavljenje mjesnoga župnika don Ilije Drmića. Ovoga puta ministrirala su četiri ministranta, a prvo čitanje, psalam i poslanicu čitali su dvoje gostiju iz Posušja, koji i u svojoj župnoj crkvi sudjeluju u toj lektorskoj službi Crkve, a Molitvu vjernika izmolila je u ime svih nazočnih vjernika župljanka Ivana Ćurković. Pjevači Župnoga zbora, što ga uvježbava Milan Krolo, pjevali su sve dijelove Mise i, kao i uvijek, oduševili su sve na ovome misnom slavlju, napose goste i njihova predvoditelja.

Fra Milan je održao propovijed na temelju nedjeljnoga evanđeoskoga odlomka iz Markova evanđelja, u kojem se govori o muci, smrti i uskrsnuću našega Gospodina Isusa, kao i o tome tko je najveći, tko je prvi. Isus je na to pitanje dao svoj odgovor koji glasi: “Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!“ (Mk 9,35). Drugim riječima rečeno prvi je ustvari onaj vrijedni posljednji i vjerni sluga. Nije prvi onaj u našem svakidašnjem poimanju prema natjecanjima u športu na olimpijadama i na drugi način, nego ovaj Isusov govor daje nam istinitu sliku prvoga u pravom poimanju i smislu. Isus je uzeo dijete, postavio ga posred njih, zagrlio ga i rekao svojim učenicima da svatko tko primi u Isusovo ime jedno ovakvo dijete, prima samoga Isusa. I tko prima i prihvaća Isusa, ustvari prima i prihvaća onoga koji ga je poslao, a to je Otac nebeski. U svemu ovome očituje se ona ljudska i kršćanska veličina, o čemu su trebali razmišljati tadašnji Isusovi učenici, a to trebaju usvojiti i današnji njegovi sljedbenici i nasljedovatelji. Isusov zagrljaj djeteta fra Milan je povezao sa zagrljajima roditelja svoje djece, a iz ovoga je izvukao jaku misao o potrebi povećanja nataliteta, odnosno rađanja, držanja u naručju i grljenja djece u našem hrvatskom narodu.

Izrekao je također i nekoliko misli o sv. Franji ovome sabranome narodu u crkvi koja je njemu posvećena. Podsjetio je vjernike da je 17. rujna proslavljen blagdan Rane sv. Franje. Ovaj svetac Crkve molio je da se poistovjeti s Kristom, a ta molitva glasi: “Gospodine! Neka mi se duša odaleči od svega što je pod nebom i neka me posve obuzme vatrena i slatka snaga tvoje ljubavi: da umrem od ljubavi ljubeći tebe koji si umro od ljubavi ljubeći mene.“

La Verna je zapravo brdo u brdima, a izvija se iz prostrane visoravni. S jedne joj se strane prilazi blagim usponom, a s druge je strane kao poduprta klisurama, visokima i do 40 metara. Na jednoj se takvoj klisuri diže Kapela stigmata ili svetih rana, na mjestu gdje je Franjo primio rane Isusove 1224. god. Ovaj svetac doživio je suraspeće s Kristom iz čega se napaja ta mistika na izvorima tajne križa, koju je snažno odredio sv. Pavao: “S Kristom sam raspet na križ: Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Krist.” (Gal 2,19-20). La Verna predstavlja najviši uspon Franjine i franjevačke mistike.

Župnik je pozdravio ove drage goste govoreći da je već godinu dana u ovoj župi sv. Franje nakon što je doživio iskustvo života i vjere u Viru, koji je proslavio 150. obljetnicu od uspostave župe sv. Jure, kao i u župama cijeloga posuškog kraja i dekanata: Zagorju, Vinjanima, Posušju, Posuškom Gracu, Rakitnu i Sutini. Zahvalio im je na dolasku i sudjelovanju u ovome nedjeljnom euharistijskom slavlju koje je uvijek, a napose u ovakvim prigodama, poticaj na duhovni rast, a budući da naša duhovna obnova za proslavu našega nebeskoga zaštitnika, što su ga odabrali naši pretci i mi uvijek sve više i više prihvaćamo, traje od blagdana Rana sv. Franje 17. rujna do proslave našega zaštitnika 4. listopada.
Nakon Mise uslijedio je ručak u restoranu Kamenica na raskrižju puteva: Tomislavgrad - Split - Makarska - Livno, te nedaleko od stećaka na Igličiću.

Poslije ručka, hodočasnici iz Posušja otputovali su u Karmel sv. Ilije, gdje ih je dočekao i pozdravio časni brat Vlado Vuković objasnivši sve znamenitosti ovoga Karmela: kapelicu sv. Terezije Avilske i crkvu sv. Ilije s umjetničkim uradcima akademskoga kipara Ilije Skočibušića, zatim muzej starina s narodnim nošnjama i sl., te samostansko dvorište s kapelicama i vrtom perunika, te Kristovim grobom. Od Karmela putovanje je krenulo dalje oko Buškoga jezera do Ekosela Grabovica, Podhuma, i do Rašeljaka. Don Ilija je bio vodič i tumačio im je nastanak župa u ovom dijelu Duvanjskoga dekanata, ističući neke znamenitosti u svezi s gradnjom crkava i njihovim umjetničkim djelima: vitrajima, kipovima, križnim putovima, povijesnim knjigama i dr. Od Rašeljaka ovi dragi gosti uputili su se u Posušje s mnogo lijepih dojmova iz ovoga kraja.

izlet 2021 2Skupina vjernika iz Posušja sa svojim voditeljem fra Milanom Lončarem u karmelskoj crkvi sv. Ilije

izlet 3Hodočasnici iz Posušja s fra Milanom Lončarom ispred Karmela sv. Ilije

2022  Župa Posušje