Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 13. rujna 2021., počinje Tečaj priprave za brak.
Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18,00.
Ovo je posljednji Tečaj u ovoj godini!

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

2022  Župa Posušje