Sveta misa na Ričini

U nedjelju, 5. rujna 2021., slavi se sv. Ružica.
Sveta misa bit će na Ričini u 11.00 sati.
U crkvi ne će biti mise u 11.30.

2022  Župa Posušje