Obavijest za krizmanike

U subotu, 27. travnja 2019., u 10.00 je sv. krizma. Molimo da krizmanici dođu pola sata ranije.

Ispovijed za krizmanike, njihove kumove i roditelje bit će u petak u 17.00 sati.

2020  Župa Posušje