Misne nakane 17. - 23. 3. 2024.

Nedjelja
17.3.

7:00

Za ++ Petra, Ljubicu, Ćipu i Anđu Bakula

8:30

Za ++ Zorku, Jerku i Branku Jukić

10:00

Za + Petra Boguta i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Za ++ Anku i Ivana Stipić

Ponedjeljak
18.3.

7:00

Za ++ Ivana i Anđu Bešlić
Za ++ Vinka i Janju Mandurić
Za ++ Luku, Krešu Čuljak i ost. ++
Za ++ Peru i Ivu Kovač
Za ++ Filipa, Katu Jažo, Ružu i Ivana Jurišić

18:00

Za + Stjepana Bakulu i ost. ++

Utorak
(sv. Josip)
19.3.

7:00

Za ++ Jozu, Ivu, Domu i Petra
Za + Miru Jukić
Za + Ružu, Tomu i Jerku
Za ++ Ivana, Ljubicu i Jozu
Za ++ iz obitelji Petric i Tepeš

18:00

Za + Ivana Bešlića

Srijeda
20.3.

7:00

Za + Matu Bešlića i ost. ++
Za ++ Antu i Mirka Bešlić
Za ++ iz obitelji Begić i Boras
Za ++ iz obitelji Lončar
Za ++ Matu, Branka i Lakija

18:00

Za ++ Stanislava, Božu i Matiju Bakula

Četvrtak
21.3.

7:00

Za + Ivu Bakula i ost. ++
Za + Slavu Kovača
Za ++ Josipa, Šimu, Ivana, Katu i ost. ++ iz obitelji Srebrović
Za ++ iz obitelji Jukić
Za ++ Ivu, Petra i ost. ++ iz obitelji Mikulić

18:00

Za + Antu Ramljaka

Petak
22.3.

7:00

Za ++ Križana, Katu, Iliju i Maru Novak
Za ++ Petra, Slavku (ž.), Ivana Jukić i Anu Bago
Za ++ Olgu i Zdravka Džidić
Za ++ Matu i Milu
Za ++ Peru, Joku i Vencu Bakula

18:00

Za + Ljubicu Jukić

Subota
23.3.

7:00

Za ++ Stjepana Penavu i Marinku (ž.) Janjić
Za ++ Maru i Stjepana Jelić
Za + Andru (ž.) i Antu Kovač
Za + Ivana Jukića i ost. ++
Za + Matiju Čutura i ost. ++

2024  Župa Posušje