Misne nakane 7. - 13. 4. 2024.

Nedjelja
7.4.

7:00

Za ++ Nediljku, Antu Jukić i ost. ++

8:30

Za ++ Milana, Anu Ramljak i ost. ++

10:00

Za + Antu Crnogorca i ost. ++ iz obitelji Petković

11:30

Misa za puk

18:00

Za + Petra Marića

Ponedjeljak
8.4.

7:00

Za ++ Stanu, Šimuna i Dragicu
Za ++ Ivana, Anđu, Mariju, i ost. ++ iz obitelji Mašić
Za ++ Ivana, Ivu Jukić i ost. ++
Za + Antu Kovača

18:00

Za + Juru i ost. ++

Utorak
9.4.

7:00

Za ++ Ružu, Tomu, Ivana, Lucu, Domu i Franu Penava
Za ++ Ivana, Katu Jukić i ost. ++
Za ++ Petra, Katu, Ljubu, Davida Karamatića i ost. ++

18:00

Za + Jerku i ost. ++

Srijeda
10.4.

7:00

Za poginule i nestale branitelje
Za ++ Dragicu, Petra, Lucu i Anđu
Za + Anđu i ost. ++ iz obitelji Dragoja i Marić

18:00

Za ++ Marija, Mladena Mrvelja i ost. ++

Četvrtak
11.4.

7:00

Za + Ivana Bešlića i ost. ++
Za ++ Anu, Anđu, Stjepana Bakula i ost. ++
Za ++ Stanka, Jaku, Stanka Vukoja i ost. ++

18:00

Za + Ružu, Ljubu, Jozu, Peru i Milu

Petak
12.4.

7:00

Za + Stipana Bešlića i ost. ++
Za ++ Dragicu i Branka Milardović
Za ++ Pavu i Anu Širić

18:00

Za ++ Stipu, Stanu, Matiju i Pašku Pišković

Subota
13.4.

7:00

Za ++ Franu, Anu, Ivu, Matu, Anđu i ost. ++
Za + Stanka Bradarića
Za + Ivana Kovača

 

2024  Župa Posušje