Misne nakane 17. - 23. 7. 2022.

Nedjelja
17.7.

7:00

Tonka Jukić za + Jerku i ost. ++

8:30

Dragicu Biško za ++ Jozu, Matiju, Milana i Tomislava

10:00

Ante Galić za ++ Mirka, Anđu i ost. ++

11:30

Misa za puk

19:00

Jerko Oreč za + Ljubicu

Ponedjeljak
18.7.

7:00

Obitelj za + Petra Bešlića
Djeca za ++ Petra i Dragu Tomić
Matija Grubišić za ++ Ivana, Zoru i ost. ++
Ljubica Pirić za + Božu
Ružica Polić za svoje ++

18:00

Nada Jukić za svoje ++

Utorak
19.7.

7:00

Dubravka Grbeša za ++ roditelje i braću
Mara Biško za ++ iz obitelji Biško i Kutleša
Josip Gavran za + Ivu (ž.)
Obitelj Čutura za ++ Jozu, Ivu i ost. ++

18:00

Marinka Petric za ++ Peru, Anu i Željka

Srijeda
20.7.

7:00

Zdravka Jukić za ++ Ivana, Katu, Nikolu, Branka, Anu i Milu
Obitelj Kovač za ++ Petra, Anđu, Rafaela i ost. ++
Obitelj za + Petra Čuturu – Peku

18:00

Nediljka Maras za + Matu

Četvrtak
21.7.

7:00

Obitelj Galić za + Danicu i ost. ++
Vinka Bakula za ++ Jerku, Anu, Vjekoslava i ost. ++
Ljubo Bešlić za + Janju, Antu i ost. ++
Branko Jukić za + Ljubicu

18:00

Obitelj Ćesić za ++ Marinka, Slavku, Franu, Anđu i ost. ++

Petak
22.7.

7:00

Branka Lončar za ++ Anicu, Peru, Zdravka i Željku
Mario Čutura za ++ Petra, Anđu i ost. ++
Janja za + Antu Penavu i ost. ++
Mile Martić za ++ Luku, Katu i ost. ++

18:00

Ružica Petrović za + Franu

Subota
23.7.

7:00

Obitelj za + Katu Jukić
Roditelji za ++ Borisa, Josipa, Marija i Željka
Dražena Čutura za + Ivana
Mara Groznica za + Jakova i ost. ++
Toma Jažo za ++ Tadiju i Mladenku

2022  Župa Posušje