Statistika župe za rujan 2022.

Kršteni u rujnu 2022.:

Mia Karamatić iz Boblingena, kći Jure i Željane r. Bešlić
Noah Karamatić iz Boblingena, sin Jure i Željane r.Bešlić
Lana Čutura iz Posušja, kći Dražena i Danice r.Oreč
Mak Đerek iz Posušja, sin Brune i Matee r. Jurilj
Klara Jukić iz Posušja, kći Ivice i Marijane r. vranjković
Karlo Ramljak iz Posušja, sin Ante i Ivane r. Jurišić
Branko Jukić iz Posušja, sin Mate i Ive r. Maras
Dora Pralas iz Posušja, kći Nikole i Elizabete r. Bakula
Luka Bakula iz Posušja, sin Maria i Zorice r. Martić
Matea Bošnjak iz Osoja, kći Mate i Ivane r. Matić

Umrli u rujnu 2022.:

Mila Oreč iz Posušja, rođ. 1947.
Hrvoje Kovač iz Posušja, rođ. 1981.
Ivan Gavran iz Posušja, rođ. 1954.
Ruža Ramljak iz Posušja, rođ. 1938.
Jozo Gavran iz Rastovače, rođ. 1941.
Zoran Ćorić iz Posušja, rođ. 1959.

Vjenčani u rujnu 2022.:

Mario Begić i Iva Bešlić
Marko Galić i Magdalena Sentić
Miljenko Nenadić i Martina Bešlić
Kristijan Dadić i Ivana Tubić
Marin Pezer i Antonija Boras
Davor Bošnjak i Božena Čutura
Petar Brajković i Josipa Penava
Željko Pirić i Paula Grbeša
Mirko Katić i Ivana Galić
Mario Stipić i Ivana Galić

Statistika župe za kolovoz 2022.

Kršteni u kolovozu 2022.:

Petar Jurišić iz Posušja, sin Filipa i Ružice r. Šarić
Nika Knezović iz Posušja, kći Frane i Nikoline r. Katura
Luka Begić iz Posušja, sin Marka i Katarine r. Milićević
Klara Jurišić iz Posušja, kći Alberta i Josipe r. Vukoja
Marta Jurišić iz Posušja, kći Ivana i Lucije r. Karamatić
Lucija Crnogorac iz Posušja, kći Maria i Ane Marije r. Dropuljić
Marko Bašić iz Batina, sin Tomislava i Marine r. Stjepanović
Lea Kovač iz Posušja, kći Frane i Ane r. Petričušić
Stefanie Bešlić iz Posušja, kći Anđelka i Lucije r. Čutura
Ana Maras iz Posušja, kći Slavena i Marije r. Sopta
Ana Leko iz Posušja, kći Ante i Mande r. Mitar
Ivan Čamber iz Posušja, Milana i Marije r. Pavković
Ivan Marić iz Rastovače, sin Zdenka i Adrijane r. Biško
Maja Jukić iz Posušja, kći Frane i Antonije r. Šteko
Ivan Šego iz Osoja, sin Maria i Sanje r. Oreč
Mario Karamatić iz Posušja, Ljube i Martine r. Bašić

Umrli u kolovozu 2022.:

Zvonko Maras iz Rastovače, rođ. 1934.
Iva Jukić iz Posušja, rođ. 1939.
Željka Bago iz Posušja, rođ. 1958.
Petar Biško iz Čitluka, rođ. 1987.
Kata Mrvelj iz Čitluka, rođ. 1935.

Vjenčani u kolovozu 2022.:

Mario Miletić i Danijela Bošnjak
Antonio Lončar i Jelena Pišković
Josip Galić i Marijela Kovač
Marko Galić i Antonija Polić
Jure Raič i Lucija Šušnjar
Anđelko Leko i Josipa Crnogorac
Ivan Šušnjar i Gordana Begić
Dragan Begić i Matija Zlopaša

Statistika župe za srpanj 2022.

Kršteni u srpnju 2022.:

Barbara Karamatić iz Posušja, kći Ante i Rosande r. Boras
Noa Bešlić iz Posušja, sin Maria i Katarine r. Cvitić
Mia Šarić iz Posušja, kći Pere i Anđele r. Jukić
Gloria Petric iz Posušja, kći Marka i Sanje r. Cvitković
Marko Bašić iz Posušja, sin Josipa i Marije r. Begić
Ante Milićević iz Rastovače, sin Maria i Ane r. Šarić
David Bešlić iz Posušja, sin Nediljka i Jasminke r. Martić
Nika Penava iz Posušja, kći Ivana i Žane r. Krnjić
Anđa Crnogorac iz Čitluka, kći Dine i Tatjane r. Romić
Jona Bradarić iz Zagreba, sin Tomislava i Danijele r. Matijaš
Marija Lebo iz Posušja, kći Nikole i Marine r. Penava
Marta Gavran iz Rastovače, kći Jerke i Josipe r. Kolobarić
Nikol Bešlić iz Posušja, kći Josipa i Matee. r. Soldo
Marija Galić iz Posušja, kći Dražana i Antonije r. Marić
Petar Landeka iz Rastovače, sin Jerke i Ivane r. Kovač

Umrli u srpnju 2022.:

Iva Kovač iz Osoja, rođ. 1936.
Ljilja Zlopaša iz Posušja, rođ. 1964.
Mate Bošnjak iz Osoja, rođ. 1941.
Marija Šego iz Osoja, rođ. 1924.
Vinko Martić iz Rastovače, rođ. 1959.
Kata Jukić iz Posušja, rođ. 1929.
Ivan Čutura iz Rastovače, rođ. 1941.
Blagica Vican iz Rastovače, rođ. 1947.

Vjenčani u srpnju 2022.:

Mate Gavran i Mara Kasalo
Toni Ćorić i Danijela Bago
Ante Lažeta i Iva Landeka
Mario Ramljak i Marija Barišić
Ante Leko i Ivana Ramljak
Franko Josip Bogut i Magdalena Mandurić
Mario Milićević i Ana Galić

2023  Župa Posušje