Statistika župe za listopad 2014.


Kršteni u listopadu 2014.:
Lucija Leko iz Posušja, kći Petra i Martine r. Penava
Leon Dilber iz Rastovače, sin Ivice i Mladenke r. Grubišić
Luka Polić iz Posušja, sin Tea i Kate r. Ramljak
Petar Šušnjar iz Čitluka, sin Zorana i Ane r. Kvesić
Marko Gavran iz Rastovače, sin Ivice i Milene r. Oreč
Lara Bakula iz Posušja, kći Maria i Anamarije r. Bešlić
Ana Kovač iz Posušja, kći Ivana i Josipe r. Polić
Antonija Miloš iz Posušja, kći Zorana i Kristine r. Mihalj
Josip Bago iz Posušja, sin Marina i Anđelke r. Perković - Šantar
 
Umrli u listopadu 2014.:
Jerko Mrvelj iz Čitluka, rođ. 1921.
Marinko Martić iz Rastovače, rođ. 1941.
Ruža Dragoja iz Rastovače, rođ. 1936.
Anđa Hrkać iz Čitluka, rođ. 1925.
Mila Oreč iz Posušja, rođ. 1925.
Jerko Martić iz Rastovače, rođ. 1940.
Dominik Galić iz Posušja, rođ. 1951.
Božo Milićević iz Posušja, rođ. 1926.
 
Vjenčani u listopadu 2014.:
Ivan Marić i Marija Musa
Franjo Vranjković i Marijana Mitar
Slaven Šutalo i Marina Šušnjar
Željko Galić i Anđelka Ramljak
Josip Hrkać i Marijana Ćesić
Antonio Jurišić i Ana Galić

Statistika župe za rujan 2014.

Kršteni u rujnu 2014.:
Ana Kovač iz Rastovače, kći Tomislava i Nikoline r. Kajić
Matej Ćesić iz Posušja, sin Slobodana i Maje r. Lončar
Matej Gavran iz Posušja, sin Jerke i Marine r. Jukić
Jan Livaja iz Posušja, sin Ivana i Branke r. Filipović
Ivan Grubišić iz Posušja, sin Petra i Ivane r. Milićević
David Mandurić iz Posušja, sin Miroslava i Sanje r. Galić
Niko Bakula iz Posušja, sin Marina i Ružice r. Markić
Patrik Duspara iz Posušja, sin Slave i Sande r. Krešić
Anna Begić iz Posušja, kći Ljube i Ivane r. Budimir
 
Umrli u rujnu 2014.:
Mila Milas iz Rastovače, rođ. 1939.
Ljeposlava Bešlić iz Rastovače, rođ. 1932.
Anđa Penava iz Posušja, rođ. 1933.
Anđa Bošnjak iz Osoja, rođ 1931.
Ante Bago iz Čitluka, rođ. 1964.
Tomislav Bošnjak iz Osoja, rođ. 1994.
Petar Polić iz Posušja, rođ 1954.
Ana Gavran iz Rastovače, rođ. 1932.
Dragica Marić iz Vinjana, rođ. 1928.
Žarko Jakovljević iz Posušja, rođ. 1947.
Anđa Bakula iz Batina, rođ. 1927.
Dragica Čuljak iz Sobča, rođ. 1929.
Marijo Čutura iz Rastovače, rođ. 1966.
Marija Jukić iz Posušja, rođ. 1928.
 
Vjenčani u rujnu 2014.:
Mario Maras i Josipa Budimir
Božo Ćorić i Ivana Bakula
Ivan Šušnjar i Lidija Budimir
Frano lebo i Petra Tomić
Marko Biško i Anita Ripić
Marin Sesar i Antonija Jukić
 

Statistika župe za kolovoz 2014.

Kršteni u kolovozu 2014.:
Noa Galić iz Posušja, sin Krunoslava i Lucija r. Naletilić
Mila Martić iz Rastovače, kći Mate i Mirne r. Galić
Dominik Šego iz Posušja, sin Darija i Marije r. Rezo
Stipe Martić iz Rastovače, sin Pere i Andree r. Sentić
Mihaela Paponja iz Posušja, kći Zorana i Marije r. Mitar
Noa Begić iz Posušja, sin Josipa i Marije r. Bagarić
Marko Landeka iz Rastovače, sin Ante i Marijane r. Čolak
Petra Rezo iz Posušja, kći Dražena i Josipe r. Vranjković
Roko Krišto iz Posušja, sin Ivana i Jadranke r. Galić
Goran Čutura iz Zagreba, sin Daria i Draženke r. Čamber
Petar Gavran iz Rastovače, sin Ivana i Ružice r. Bošnjak
Lucija Barišić iz Posušja, kći Josipa i Danijele r. Pavković
Marko Bašić iz Batina, sin Stipana i Ivane r. Oreč
Mario Budimir iz Posušja, sin Ante i Vesne r. Jurišić
David Rezo iz Posušja, sin Josipa i Marije r. Zovko
Matea Čuljak iz Posušja, kći Josipa i Marije r. Sabljo
Andrej Ćorić iz Posušja, sin Maria i Antonije r. Grubišić
Josip Penava iz Batina, sin Maria i Nediljke r. Bešlić
Anđela Mihalj iz Posušja, kći Marija i Stanke r. Rogić
Anica Jukić iz Posušja, kći Zorana i Draženke r. Bago
Šime Pekas iz Posušja, sin Slavena i Lucije r. Lončar
Anastasia Bešlić iz Rastovače, kći Petra i Monike r. Rimar
Anita Bešlić iz Posušja, kći Ladislava i Veronike r. Jović
 
Umrli u kolovozu 2014.:
Jure Čutura iz Posušja, rođ. 1943.
Stipan Jukić iz Posušja, rođ. 1935.
Ljubo Arapović iz Posušja, rođ. 1951.
Stjepan Karamatić iz Posušja, rođ. 1929.
 
Vjenčani u kolovozu 2014.:
Ivica Svalina i Dragica Lebo
Jozo Radoš i Ljilja Martić
Ivica Kelava i Josipa Širić
Nihar Sarah i Sanja Crnogorac
Patrick Pokas i mila Petričušić
Antoni Ljubas i Vesna Jukić
Jure Karamatić i Željana Bešlić
Krešo Goljar i Martina Bakula
Željko Milas i Anamarija Biško
Jozo Galić i Dijana Kovač
Žarko Soldo i Ivana Martić
Vladimir Grabovac i Andrijana Ereš
 
2024  Župa Posušje