Statistika župe za studeni 2022.

Kršteni u studenom 2022.
Marta Mandurić iz Zagreba, kći Stipe i Nikoline r. Vukoja
Anđela Bakula iz Posušja, kći Marina i Ružice r. Markić
Nika Biško iz Čitluka, kći Marka i Anite r. Ripić
Anja Zlopaša iz Zagreba, kći Martina i Antonije r. Čutura
Ivan Marić iz Vinjana, sin Josipa i Marije r. Penava
Mihaela Bakula iz Rastovače, kći Ivana i Marije r. Biško
Lucija Bakula iz Posušja, kći Ivana i Tanje r. Kovač
Marta Jukić iz Posušja, kći Davida i Petre r. Vranjković
Matej Maras iz Posušaj, sin Josipa i Drage r. Bošnjak
Ana Jurišić iz Rastovače, kći Bože i Marije r. Lebo
Lucia Marić iz Vinjana, kći Ante i Danijele r. Grubišić

Umrli u studenom 2022.:
Matija Kovač iz Mostara, rođ. 1935.
Ljiljana Jukić iz Makarske, rođ. 1937.
Emilija Duspara iz Splita, rođ. 1941.
Jagica Knezović iz Posušja, rođ. 1937.
Vinko Lebo iz Rastovače, rođ. 1939.
Ljubica Janjić iz Posušja, rođ. 1949.
Pero Knezović iz Posušja, rođ. 1936.
Mila Petric iz Vinjana, 1953.

Vjenčani u studenom 2022.:
Nino Šimić i Ivana Šušnjar
Karlo Pišković i Matija bešlić
Ivan Bašić i Petra Bakula
Ivan Šušak i Brigita Jurišić
Slaven Srebrović i Iva Vlašić
Ante Martić i Kristina Mitar
Marko Bubalo i Gabrijela Landeka

2024  Župa Posušje